Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
URZĄD MIASTA PUBLIKUJE PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ZAKRZÓWKA
    Biuro Zagospodarowania Przestrzennego UMK wyłożyło do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakrzówka, zakładający umożliwienie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na niemal całej przestrzeni pomiędzy ulicami Wyłom i św. Jacka. Plan dopuszcza czterokondygnacyjne budynki o wysokości 14 metrów, przeprowadzenie nowych dróg (w tym drogi równoległej do ulicy Wyłom) i całkowitą dewastację istniejącej przyrody na tym terenie. Plan ten absolutnie nie bierze pod uwagę tego, że teren ten stanowi część proponowanego obszaru Natura 2000 ani tego, że występują tam chronione przez prawo (polskie i unijne) motyle z rodziny modraszkowatych. Więcej o planie miasta znajduje się tutaj.

Komentarze są wyłączone.