Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
LIST OTWARTY DO WŁADZ KRAKOWA W SPRAWIE ZAKRZÓWKA

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 1

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 1

Idea ochrony Zakrzówka przed zabudową znajduje coraz szersze poparcie wśród społeczeństwa Krakowa. Do tej pory podpisało go 30  stowarzyszeń, związków i innych organizacji społecznych. Są wśród nich lokalne stowarzyszenia z poszczególnych dzielnic, organizacje kulturalne (np: Małopolski Instytut Kultury, fundacja Splot itd.), społeczne (np: Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa, Komitet Obywatelski miasta Krakowa, Projekt Miejski, itd.), ekologiczne(np: Federacja Zielonych, związek stowarzyszeń Polska Zielna Sieć, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, itd.) i polityczne (np: Krytyka Polityczna, Zieloni 2004). Wszystkie domagają się zmiany polityki przestrzennej Krakowa i ochrony Zakrzówka przed zabudową poprzez ustalenie tam zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Głos zabrały Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Są to gremia , które z przyczyn zawodowych najlepiej wiedzą czego dotyczy problem, posiadają też najsilniejszy mandat do zabierania głosu w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
Również Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych podpisało list. Przewodnicy widzą Zakrzówek jako kolejną atrakcję turystyczną Krakowa.
Po tym jak w zeszłym roku zebraliśmy 12 tysięcy podpisów pod apelem do władz o ochronę Zakrzówka i utworzenie parku, jest to kolejny silny sygnał, że społeczność Krakowa nie godzi się na dewastację tego niezwykłego miejsca. Mamy również poparcie siedmiu dużych spółdzielni mieszkaniowych, które posiadają w sumie 40 tysięcy członków. Ciekawe jak jeszcze wyraźniej można dać znać Radnym i Prezydentowi, że Kraków chce aby Zakrzówek był parkiem miejskim. Jeżeli podpisy nie przyniosą rezultatu chyba będziemy zmuszeni wyjść na ulicę i w ten sposób wyrazić swoją wolę odnośnie Zakrzówka.
List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 2

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 2

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 3

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 3

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 4

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 4

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 5

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 5

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 6

List otwarty do Radnych i Prezydenta - strona 6

5 odpowiedzi do “LIST OTWARTY DO WŁADZ KRAKOWA W SPRAWIE ZAKRZÓWKA”

 1. rozsadny pisze:

  Ja także jestem członkiem społeczności Krakowa i wkurza mnie że ktoś wrzuca wszystkich do jednego worka.. Jestem racjonalistą i wiem, że jeśli pozostawimy Zakrzówek w takiej formie jak jest obecnie niedługo nic z niego nie zostanie. Mam wielu znajomych którzy myślą tak samo.

 2. niemniej rozsądny pisze:

  O ile mi wiadomo Zielony Zakrzówek wcale nie chce zostawić tego terenu w takiej formie jak jest obecnie. Postulatem podstawowym jest żeby stworzyć tam park. Nie taki park jak chce inwestor, gdzie zabetonowuje się łąkę i w ramach rekompensaty dla środowiska buduje się centrum edukacji ekologicznej. Postulat stworzenia tam prawdziwego parku nie jest wyssany z palca, jest to część obowiązującej w Krakowie strategii Kształtowania i Ochrony Środowiska punkt „Przyroda i krajobraz” i „Zieleń miejska”. Zielony Zakrzówek tylko domaga się realizacji tej strategii a nie działania wbrew niej.

 3. kasia468 pisze:

  To miasto jest już tak zanieczyszczone, że dewastowanie enklaw zieleni jest działaniem na szkodę WSZYSTKICH mieszkańców!!! Niszczenie zieleni w Krakowie oznacza astmy, alergie, nowotwory, choroby tarczycy i serca. Nie mogę zrozumieć dlaczego radni miasta i prezydent działają wbrew woli mieszkańców i na ich szkodę?

 4. [...] walczy oprócz nas kilkadziesiąt innych organizacji społecznych, które wystosowały do niego list otwarty w tej [...]

 5. [...] nie zostały zaproszone przez Prezydenta mimo, że wyraziły zainteresowanie sprawami Zakrzówka w liście otwartym do Prezydenta i Radnych. Tym razem Prezydent wyraził zgodę na ich udział w obradach. Stowarzyszenia te reprezentują [...]