Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
NEGOCJACJE U PREZYDENTA ZAWIESZONE!!!
osw.-ze-stolu-1

Oświadczenie z "okrągłego stołu strona 1"

W dniu 12.02.2010  z inicjatywy Prezydenta Krakowa, odbyło się, drugie posiedzenie  okrągłego stołu w sprawie przyszłości Zakrzówka.
W spotkaniu tym po raz pierwszy mogli uczestniczyć reprezentanci 17 organizacji i stowarzyszeń, które wcześniej nie zostały zaproszone przez Prezydenta mimo, że wyraziły zainteresowanie sprawami Zakrzówka w liście otwartym do Prezydenta i Radnych. Tym razem Prezydent wyraził zgodę na ich udział w obradach. Stowarzyszenia te reprezentują rzeczywisty głos merytoryczny w materii planistycznej, urbanistycznej, przepisów prawa, ochrony środowiska i w końcu realnej reprezentacji społeczeństwa Krakowa.
Na spotkaniu zostało wypracowane większościowe porozumienie dotyczące powołania jednego zespołu roboczego w ramach, którego miałyby się odbywać dalsze prace. Zgodę na to wyraził również przedstawiciel inwestora. W spotkaniu tego zespołu roboczego uczestniczyłby jeden reprezentant z każdej zaproszonej strony.
Niestety dalszy przebieg spotkania i przedstawiana argumentacja, moderowana przez specjalistę wybranego przez Prezydenta, wyjątkowo nie spodobała się reprezentantom niektórych właścicieli działek na Zakrzówku, którzy to w połowie trwania obrad stołu, opuścili spotkanie. Takie zachowanie nie byłoby może zaskoczeniem, gdyby nie fakt, że po pewnym czasie, trwające obrady opuścili przedstawiciele podający się za reprezentację środowiska wspinaczy i przedstawiciel klubu nurkowego.
Należy tu dodać, że przed opuszczeniem obrad przez reprezentanta wspinaczy, uczestnicy spotkania wyrazili zgodę,  by skład stron uczestniczących w obradach poszerzyć o kolejne 12 organizacji wspinaczkowych z terenu Krakowa. Stało się tak na wyraźne życzenie i zarzut, że reprezentacja tego środowiska nie jest pełna. Powstały wątpliwości co do zasadności powielania organizacji tej samej materii, które swoim zakresem działań statutowych skupiają się na zupełnie innych kategoriach tematycznych. Mimo tych wątpliwości wniosek został zaakceptowany i wyrażono zgodę na powiększenie grona obradujących.
Niestety ku naszemu zdumieniu, po upływie pewnego czasu, z uczestnictwa zrezygnował przedstawiciel inwestora.
W związku z taką postawą i zaistniałymi faktami pozostałe uczestniczące w obradach strony  w liczbie  18 wystosowały oświadczenie, które następnie zostało przez wszystkich uczestników za wyjątkiem Pana Prezydenta Bujakowskiego , podpisane jako deklaracja i oficjalne stanowisko. Oto treść tego oświadczenia:
osw.-ze-stolu-2

Oświadczenie z "okrągłego stołu stona 2"

osw.-ze-stolu-3

Oświadczenie z "okrągłego stołu strona 3"

Co najmniej 20 Krakowskich stowarzyszeń i innych organizacji zgłosiło chęć uczestnictwa w obradach okrągłego stołu dotyczącego przyszłości Zakrzówka. Wszystkie one podzielają pogląd Zielonego Zakrzówka i jednoznacznie opowiadają się za utworzeniem parku na tym terenie i zablokowaniem możliwości budowy osiedla mieszkaniowego.
Pierwsze spotkanie w poszerzonym gronie gronie organizacji społecznych (do negocjacji dołączyło kolejnych 18 organizacji) w ramach okrągłego stołu odnośnie Zakrzówka odbyło się wczoraj (piątek 12.02.2010). Konkluzje z tego spotkania są następujące:
Obecnie w Radzie Miasta Krakowa procedowana jest w uchwała ustanawiająca na Zakrzówku zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
Popieramy działania radnych mające na celu ochronę Zakrzówka. Powołanie zespołu przyrodniczo krajobrazowego na tym obszarze jest w pełni uzasadnionym działaniem, które kontynuuje przyjętą wiele lat temu strategię przyszłości i rozwoju tych terenów. Koncepcja dalszej ochrony krajobrazowej, przyrodniczej i zasobów wodnych Zakrzówka w połączeniu z wprowadzeniem funkcji usług publicznych oraz rekreacyjnych w pełni realizuje zarówno politykę przestrzenną zapisaną w dokumentach planistycznych, jak i oczekiwania mieszkańców Krakowa.
Uważamy, że problem Zakrzówka powinien być w pierwszej kolejności rozstrzygnięty przez Radę Miasta. To ona powinna podjąć suwerenną decyzję dotyczącą wprowadzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Przyjęcie uchwały o zespole nakreśli ramy prawne (wnosimy o opracowanie planu ochronnego)
Prowadzenie rozmów dot. Zakrzówka przy jednoczesnym procedowaniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przez radnych wprowadza niepotrzebny spór kompetencyjny. Dlatego zwieszamy rozmowy przy okrągłym stole, aż do chwili podjęcia decyzji przez Radę Miasta. Wtedy powrócimy do rozmów w celu wypracowania szczegółów przyszłości Zakrzówka.
Stanowisko to popierają niżej podpisane podmioty:
  1. Stowarzyszenie 10 czerwcaStowarzyszenie Centrum im. Mirosława DzielskiegoKonfederacja na rzecz Przyszłości Krakowa - Cracovia      Urbs EuropaeaStowarzyszenie Zielona MogiłaStowarzyszenie WilgaTowarzystwo na Rzecz Ochrony PrzyrodyObywatelski Komitet Ratowania KrakowaTowarzystwo Urbanistów PolskichKomitet Ratowania Dzielnicy VIIZieloni 2004Zielony ZakrzówekPolski Klub Ekologiczny Okręg MałopolskaStowarzyszenie Przyjaciół ZwierzyńcaStowarzyszenie PODGORZE.PLKrytyka Polityczna KrakówProjekt MiejskiStowarzyszenie Przyjazny KazimierzStowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

Komentarze są wyłączone.