Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
WYBORY SAMORZĄDOWE A ZAKRZÓWEK – FAKTY I MANIPULACJE
  Już w tym tygodniu będziemy oddawać bezpośredni głos na naszych reprezentantów w radzie miasta. Przedstawiamy kilka istotnych faktów pomocnych przy podejmowaniu decyzji na kogo zagłosować.
  Walcząc od kilku już lat o Zakrzówek spędziliśmy długie godziny i dni w Radzie miasta przysłuchując się dyskusjom radnych, rozmawiając z nimi i przekonując ich do naszych racji. Dzięki temu jesteśmy bardzo dobrze zorientowani, który z radnych zasługuje na powtórny wybór, a który nie. Wiemy, który z nich jest zainteresowany dobrem mieszkańców, a który woli dbać tylko o interesy np.: developerów nawet jeżeli są sprzeczne z dobrem Krakowa.
  Zacznijmy jednak od paru zdarzeń które miały miejsce w ostatnim czasie a bezpośrednio wiązały się z tym co może przesądzić o przyszłości Zakrzówka.
  Na jednej z przedwakacyjnych sesji Rady Miasta Krakowa Zastępca Prezydenta Majchrowskiego pan Bujakowski oświadczył, że zaraz po wakacjach zakończą się trwające od ośmiu lat prace nad dwoma planami dla Zakrzówka (plan nr 1 „Zakrzówek” oraz plan nr 2 „ Salezjańska – Zakrzówek”) i że plany te będą poddane pod głosowanie Radzie miasta.
  Minęły nie tylko wakacje, ale i dobiegła końca obecna kadencja Rady Miasta Krakowa a o zakończeniu procedury planów dla Zakrzówka nie tylko że nie było mowy ale nawet woli żeby je skończyć.
  Co gorsze a wręcz skandaliczne, na ostatnich dwóch sesjach Rady Miasta Krakowa, pojawiła się propozycja ze strony prezydenta Majchrowskiego, rozpoczęcia całej procedury od nowa i zakończenia procedury trwającej od 2002 roku. Nowe plany miałyby nie obejmować najbardziej atrakcyjnych terenów i umożliwiać ich zabudowę na bazie wuzetek. (teren istniejącego parku i lasu za zalewem na Zakrzówku)
  Ta propozycja rozpoczęcia od nowa prac planistycznych wzburzyła wielu radnych Krakowa, którzy nie wyrazili zgody na takie działania ze strony Prezydenta Majchrowskiego. Oburzenie tym bardziej zasadne, że nie ma powodów ani przesłanek, które przez okres wakacyjny zmieniłyby w istotny sposób argumentację przemawiającą za tworzeniem po 8 latach prac, nowych planistycznych projektów dla Zakrzówka.
  My również uważamy, że niedopuszczalna i skandaliczną jest próba wycofania się przez Prezydenta Majchrowskiego z działań nad toczącymi się cały czas projektami dla Zakrzówka gdzie plan nr 1 Zakrzówek oraz plan nr 2 Salezjańska – Zakrzówek obejmują swoimi granicami cały obszar Zakrzówka i jest to logiczne i spójne działanie zmierzające do faktycznego uregulowania przestrzennego na całości obszarowej Zakrzówka a nie tylko na jego fragmentach.
  Propozycja Prezydenta Majchrowskiego o pomyśle przystąpienia dla nowych planów dla Zakrzówka pod nazwami park Zakrzówek oraz Św. Jacka – Twardowskiego, tak naprawdę swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje tylko wybrane fragmenty Zakrzówka a do tego rozpoczyna całą procedurę planistyczną od nowa, czyli zwiększa ryzyko że planów przestrzennych dla Zakrzówka nie będzie przez kolejne długie lata.
  Uważamy, że takie działanie ze strony Prezydenta nie ma nic wspólnego z działaniem zmierzającym do faktycznego zbliżenia się do zakończenia prac i unormowania sytuacji na Zakrzówku a wręcz przeciwnie wzmaga chaos i niejasność, który jest wg nas działaniem zamierzonym i celowym.
  Dlatego tak ważne były głosowania Radnych Miasta Krakowa nad propozycjami i pomysłami Prezydenta Majchrowskiego na ostatniej sesji, gdzie Radni pokazywali poprzez głosowanie czy godzą się na manipulacje ze strony Prezydenta czy przeciwnie, wyrażają pełen sprzeciw.
  Poniżej przedstawiamy nazwiska Radnych, którzy nie poparli pomysłu nowych planów dla Zakrzówka i zaczynania całej procedury prac po 8 latach, od nowa. Było to głosowanie nad drukiem nr 1870 – „Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonów. Jacka – Twardowskiego”.
 • Piotr Franaszek
 • Jan Franczyk
 • Mirosław Gilarski
 • Wojciech Hausner
 • Bolesław Kosior
 • Stanisław Maranda
 • Katarzyna Migacz
 • Łukasz Osmenda
 • Włodzimierz Pietrus
 • Józef Pilch
 • Łukasz Słoniowski
 • Marek Stelmachowski
 • Marta Suter
 • Agata Tatara
 • Piotr Wiszniewski
  Ważny jest fakt, że to właśnie Ci Radni konsekwentnie i do ostatniej sesji, udowadniali swoją postawą że dla nich sprawa faktycznej ochrony Zakrzówka jest najważniejsza.
  Ostatnio pojawiły się w prasie i na mieście informacje, że są to osoby, które blokują postęp prac planistycznych na Zakrzówku. Jest to nieprawda!!! Radni Ci są odwiecznymi sprzymierzeńcami utworzenia ogólnodostępnej zieleni na tym terenie.
  Jeszcze raz to dementujemy i apelujemy o bardzo dokładne i rozważne analizowanie wszystkiego tego co wiąże się z ocenami poszczególnych osób.Wielu z wyżej wymienionych radnych, od długich lat prowadzi konsekwentnie działania by ochrona na Zakrzówku faktycznie zaistniała. Rekomendujemy głosowanie właśnie na te osoby. Nie zgadzamy się na pojawiające się pomówienia wobec tych osób.
Tutaj znajdziesz artykuł i plakat szkalujący naszych sprzymierzeńców. artykuł. Przypuszczamy, że są to działania sponsorowane przez developera firmę Gerium. Zamieszanie wokół terenów na Zakrzówku jest bardzo na rękę tej firmie, ponieważ daje szanse, że w zamęcie procedur administracyjnych uda się przemycić zapisy pozwalające na zabudowę chronionych łąk.

Komentarze są wyłączone.