Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
PRZYPOMNIENIE SYTUACJI ZAKRZÓWKA
  W najbliższy czwartek o godzinie 18 w kinie Tęcza na ulicy Praskiej obok siedziby Rady dzielnicy VIII w Krakowie odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie kolejnych już projektów zagospodarowania przestrzennego dla Zakrzówka przygotowywanych przez Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie.
  Przed tym spotkaniem pragniemy Wam jeszcze raz przypomnieć parę szczegółów, żebyście mieli pewne spojrzenie i wyrabiali sobie swoje stanowisko.
  Początki Naszej działalności to tak naprawdę 2002 rok od kiedy ważność straciły wszystkie obowiązujące w Polsce i Krakowie plany zagospodarowania przestrzennego (fakt doprowadzenia do takiej sytuacji przez ustawodawcę jest wg Nas wysoko nieodpowiedzialny i skrajnie destrukcyjny, czego efekty widzimy do dziś na każdym kroku).
  To właśnie od 2002 roku rozpoczęliśmy najpierw nieformalne wystąpienia, spotkania, konsultacje ze wszystkimi szczeblami samorządowymi na temat przyszłości Zakrzówka.
  Przez kolejne lata pokazywaliśmy powołując się na konkretne zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa z 2003 roku, Strategii Miasta Krakowa, zapisy rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego wg których Zakrzówek znajduje się w całości w obszarze chronionym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu przestrzennym, zapisy dyrektywy krajowe i europejskie o siedliskach roślin i zwierząt i inne szczegółowe przepisy, rozporządzenia i akty prawne, mówiące i wskazujące, że Zakrzówek powinien być jednoznacznie obszarem chronionym, z elementami rekreacji i wypoczynku dla ogółu mieszkańców.
  W tym też czasie wiele rzetelnych i poważnych instytucji naukowych, samorządowych, rządowych wydało opinię dotyczące Zakrzówka, gdzie aspekt ochronny stanowi nadrzędny element i powinien być wyznacznikiem w rozpatrywaniu jakiejkolwiek wizji przyszłościowej i przestrzennej dla tego wyjątkowego miejsca.
  My jako inicjatywa świadomych mieszkańców Krakowa różnych profesji, w różnym wieku, pokazujemy konsekwentnie od wielu już lat że to co określa Zakrzówek, jego charakter, walory i wartość zostało bardzo klarownie opisane w wielu ekspertyzach i aktach prawnych. Dlatego tak mocno podkreślamy że nie wymyślamy ochrony dla Zakrzówka, gdyż  ona jest oczywista i nie powinna w żaden sposób podlegać dyskusji.
  Uważamy że kompromisy w sytuacjach kiedy tak mocno wszystkie zapisy wskazują że Zakrzówek jest miejscem parkowym, o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, o ogromnym znaczeniu w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Krakowa, dopuszczanie do dyskusji żeby część tego terenu przeznaczyć pod zabudowę o skali intensywności małego miasta nie mogą mieć miejsca.
  Bardzo często uczestniczyliśmy i nadal niestety uczestniczymy w spotkaniach i dyskusjach, gdzie nie padają żadne merytoryczne argumenty wypowiadających się osób a jedynie słyszymy przekłamania, pomówienia prowadzące do dezinformacji wielu osób, które do końca nie znają wszystkich szczegółów i faktów tak istotnych dla sprawy Zakrzówka.
  Jeszcze raz podkreślamy - uważamy się za wiarygodną, rzetelna i merytoryczna reprezentacje wielu mieszkańców Krakowa i Zakrzówka.
  Wspierają Nas profesjonalne i merytoryczne osoby z różnych dziedzin zawodowych, różne organizacje, instytucje dzięki czemu staramy się rzetelnie przedstawiać Nasze stanowisko w oparciu o konkretne akty prawne.
  Od wielu lat przekazujemy Nasze jasne i czytelne stanowisko, że jeżeli we wszystkich istotnych dokumentach i aktach prawnych wskazuje się na nadrzędność aspektów ochronnych, to należy to konsekwentnie realizować. Przestrzeń w jakiejkolwiek postaci by ona nie była, należy rozpatrywać w dużym horyzoncie czasowym i w dalekiej perspektywie. My już dziś musimy wybiegać 20 lat w przyszłość, żeby dostrzegać zagrożenia decyzji podejmowanych dziś a dotyczących konkretnych miejsc, konkretnych przestrzeni.
  Wielokrotnie przypominaliśmy Miastu fakt, że Zakrzówek ma już strategię i wizję rozwojową zapisaną w Strategii Rozwoju Krakowa.
  Dziś zadziwiające jest, że instytucje które pierwsze powinny o tym pamiętać próbują o tym zapominać i ignorować przeznaczenie Zakrzówka zapisane kilka lat temu w Strategii.
   Jeżeli będziemy nadal prowadzić dyskusje lansowaną przez prywatną firmę, która nabyła część jeziora, część skał i część otwartych łąk żeby chronić jedną część Zakrzówka w zamian za oddanie przez miasto części nieruchomości, których jest obecnie właścicielem i pozwolenie do zabudowy następnej części Zakrzówka, to tak naprawdę w wyniku takich decyzji, możemy stracić bezpowrotnie to co można w zupełnie inny, rozsądny, racjonalny sposób zrealizować.
  Czerpiąc i wzorując się na krajach europejskich, powinniśmy w oczywisty i naturalny sposób nie zgadzać się na pozorne działania, na pseudo porozumienia które niczego nie rozwiązują.
   Zachęcamy do promowania Naszej strategii rozwojowej dla Zakrzówka jako miejsca w całości parkowego, rekreacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochronnych znajdującej się tu przyrody, strategii i wizji tak naprawdę opracowanej przez Miasto Kraków a przez Nas głośno przypominanej, która powinna być konsekwentnie realizowana.
   Należy również równolegle zaproponować rozwiązania, które będą w jakiś sposób satysfakcjonować pozostałe strony, ale od tego nie jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego, tylko konkretne propozycje ze strony Miasta, oparte na źródłach finansowania prowadzących do wykupu gruntów, wymiany gruntów, zamiany użytkowania gruntów i innych.
   Nasze działania od samego początku były nastawione na współpracę, porozumienia i działania pozytywne i takie Nadal promujemy i uważamy że są możliwe do realizacji a Zakrzówek zasługuje na to bezwzględnie dziś i patrząc w perspektywę kilkudziesięciu lat do przodu. Dlatego tak ważne jest abyście mieli świadomość, że czasem najgorszym rozwiązaniem nie jest brak porozumienia w danej chwili ale pozorny kompromis, który tak naprawdę przesądza o losie danego miejsca, gdyż dziś kompromis dopuszcza część ale jutro dopuści drugą część niepożądanych działań a później już nie będzie czego chronić bo dawno przestanie to istnieć w wyniku pozornych kompromisów.
   Dlatego jeszcze raz przypominamy to tak bardzo dobitnie i czytelnie, bo niezmiennie od wielu lat, podkreślamy te oczywiste kwestię i chcemy żebyście Wy również w bardzo oczywisty i naturalny sposób zaczęli w nie wierzyć, że są cały czas możliwe do realizowania - bo tak naprawdę są, gdyby tak nie było Nasze działania nie miałyby sensu i już dawno by Nas nie było.
  Działamy już wiele lat, mamy cos do powiedzenia w kwestii Zakrzówka i czujemy się moralnie odpowiedzialni za to co się dzieje w kwestii tego miejsca, zaufaj Nam więc dalej i wspieraj Nas.
Przyjdź i wypowiedz się co myślisz o nowych pomysłach Biura Planowania Miasta
8 września godzina 18.00
ul. Praska 52
sala kina Tęcza.
PRZYJDŹ KONIECZNIE!!!
 O faktycznym stanie prawnym Zakrzówka i kłamstwach szerzonych przez urząd miasta możesz poczytać tutaj http://www.zielony.org.pl/fakty-i-mity-o-zakrzowku/

Komentarze są wyłączone.