Na wniosek radnych dzielnicy: Marii Potempy, Piotra Szewczyka, Urszuli Twardzik, dr Macieja Lewandowskiego, Sławomira Siekacza, Zbigniewa Palecznego i Mieczysława Kłosowskiego w dniu 12 listopada 2012 r. o godzinie 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie została zwołana

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki. Sesja ta będzie poświęcona zmianom linii tramwajowych i autobusowych po uruchomieniu tramwaju na Ruczaj. Wnioskodawcy zwołania sesji uważają, że projektowane zmiany komunikacyjne dotykają większość mieszkańców Naszej Dzielnicy i są dla Nas wszystkich bardzo istotne (wykaz zmian linii tramwajowych i autobusowych dostępny jest tutaj na stronie 11). Stąd też radni gorąco zapraszają Mieszkańców do udziału i dyskusji w trakcie Sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki przed podjęciem uchwały w tej sprawie do Pana Prezydenta Miasta Krakowa.
12 listopada 2012 r. o godzinie 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 - Zapraszamy Mieszkańców do udziału i dyskusji!
dr Maciej Lewandowski Radny Dzielnicy VIII
Zielony Zakrzówek również zachęca do włączenia się do dyskusji.

Komentarze są wyłączone.