Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
KOLEJNY PLAN DLA ZAKRZÓWKA – POMÓŻ GO ZMIENIĆ NA LEPSZY

Biuro Planowania Miasta wyprodukowało kolejny plan miejscowy dla terenu Zakrzówka. Aktualnie plan ten wystawiony jest do publicznego wglądu i do zgłaszania do niego uwag. Uwagi może złożyć każdy. Plan ten przeznacza znaczną część spornego obszaru między ulicami św. Jacka i Wyłom pod intensywną zabudowę wielorodzinną. Dodatkową wadą tego planu jest to, że pozwala on na wliczanie zielonych tarasów na dachach do powierzchni biologicznie czynnej. W skrócie oznacza to, że będzie można postawić znaczną ilość bloków przy zachowaniu wyznaczonego planem współczynnika powierzchni biologicznie czynnej. Plan pozawala na to, aby w obliczeniach zabudowa blokowa nie zmniejszała powierzchni biologicznie czynnej na działce, mimo, że w rzeczywistości będzie ją zmniejszała. Dzięki takiemu zabiegowi będzie można wybudować niezwykle intensywne osiedle na Zakrzówku.

Zapis o wliczaniu tarasów zielonych do powierzchni biologicznie czynnej jest sprzeczny z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego dotyczącym Bielsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w którym znajduje się Zakrzówek. Biuro Planowania Miasta ignoruje ten przepis serwując nam gęste osiedle, do którego będzie trzeba zrobić dodatkowe drogi dojazdowe, które bezpowrotnie zagłuszą cudowny zakrzówkowski spokój.

Aby zapobiec temu, oraz innym fatalnym rozwiązaniom planu proponowanego przez administrację Majchrowskiego, zachęcamy Cię do złożenia uwag do tego planu. Uwagi można składać do 22 kwietnia w którymkolwiek dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa. Przygotowane przez nas uwagi można pobrać tutaj. Pobierz je, wydrukuj i zbierz pod nim maksymalną liczbę podpisów. Następne zanieś na dziennik podawczy. Poproś urzędnika przyjmującego pismo, żeby potwierdził Ci odbiór pisma i postawił pieczątkę na drugiej kopii pierwszej strony uwag i żeby wpisał ilość podpisów które były dołączone do wniosku. Prosimy Cię, żebyś przesłał nam skan tej pierwszej strony potwierdzonej przez urzędnika razem z liczbą podpisów, tak żebyśmy wiedzieli ile osób podpisało uwagi. Skan prosimy o przysłanie na adres biuro@zieloy.org.pl .

Nasze uwagi możesz pobrać tutaj:

WERSJA PDF

WERSJA WORD

Sam rysunek planu wg naszej propozycji

Projekt planu proponowany przez administrację prezydenta Majchrowskiego możesz obejrzeć tutaj.

 

 

Skomentuj