• Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała jako efekt ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju
  • Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała w oparciu o pracę społeczną mieszkańców całego Krakowa, dla których rozwój tego miasta i Dębnik nie jest obojętny
  • W pracach projektowych udział brali architekci, urbaniści, socjologowie miasta i przyrodnicy
  • W pracach opierano się o istniejące badania naukowe np.: mapę roślinności rzeczywistej Krakowa

Komentarze są wyłączone.