Na wniosek radnych dzielnicy: Marii Potempy, Piotra Szewczyka, Urszuli Twardzik, dr Macieja Lewandowskiego, Sławomira Siekacza, Zbigniewa Palecznego i Mieczysława Kłosowskiego w dniu 12 listopada 2012 r. o godzinie 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie została zwołana

Czytaj dalej… »

Za stroną Dzielnicy VIII przekazujemy następująca wiadomość:
W dniu 3 października 2012 r. o godzinie 17.00 w sali przy kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie w Dębnikach odbędą się konsultacje społeczne przeprowadzone przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu dotyczące planowanego poszerzenia obecnej strefy płatnego parkowania oraz stworzenia tzw. strefy  Czytaj dalej... »