Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /domains/zielony.org.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
Rada Miasta Krakowa

No i stało się. Radni przegłosowali dzisiaj wprowadzenie planu zagospodarowania Zakrzówka z osiedlem dla 2-3 tysięcy mieszkańców. Decyzję taką podjęli pomimo wiedzy, że na terenie, w którym mają być bloki, występują siedliska niezwykle rzadkiego węża gniewosza. Dzięki gniewoszowi właściciele działek nie będą mogli nadal budować na swoich terenach, będą jednak mieli taką możliwość wynikającą z planu. W skutek tej sprzeczności będą mogli domagać się od skarbu państwa odszkodowań z tytułu braku możliwości budowania przy posiadaniu możliwości budowania wynikającej z planu. Gdyby radni uchwalili zieleń na Zakrzówku właściciele nie mogli by się domagać odszkodowań. Tymczasem my obywatele, podatnicy będziemy musieli ponieść wielomilionowe koszty odszkodowań.
Za obarczeniem nas odszkodowaniami głosowali radni PO i prezydenta Majchrowskiego Przyjazny Kraków. Dziękujemy im za to!
Tymczasem my zamierzamy zaskarżyć plan do wyższej instancji gdyż jest on sprzeczny z Ustawą o ochronie przyrody, ponieważ nie respektuje obszarów ochrony gatunków chronionych.
Reasumując: Dzięki dzisiejszej decyzji radnych na Zakrzówku nadal nie będzie można budować i nadal będziemy mieć nierozwiązaną sytuację, tak jak teraz. Inną konsekwencją jest to, że jako podatnicy zapłacimy właścicielom działek niebotyczne odszkodowania za brak możliwości zabudowy terenów, które radni właśnie uczynili budowlanymi.
Brawo Majchrowski, brawo PO!

Po za powyższymi rozważaniami natury prawnej pozostaje cały czas kwestia wartości Zakrzówka, jako niezwykłego terenu w Krakowie. Zakrzówek położony 1800m od Wawelu. Razem z całym bogactwem przyrodniczym, krajobrazowym, możliwościami rekreacji i wypoczynku, jest ewenementem na skalę światową. Jest kolejnym klejnotem do krakowskiej kolekcji miejsc niezwykłych. Posiada potencjał jednej z większych atrakcji turystycznych miasta. Wreszcie, jest wyjątkowym miejscem dla mieszkańców, gdyż oferuje możliwość wypoczynku i relaksu w oddaleniu od zgiełku miasta, mimo jego bliskości.
Wszystkie te wartości powodują, że jest to obszar, który nigdy nie zostanie zabudowany ponieważ w mieście zawsze będzie bardzo silna opozycja przeciwko budowlanej dewastacji tego terenu. Mimo to niektóre osoby u władzy od sześciu lat, od chwili pojawienia się portugalskiego developera, który wykupił cześć terenów, cały czas robią wszystko, żeby teren ten zabudować. Osoby te to prezydent Majchrowski ze swoją ekipą oraz radny Grzegorz Stawowy z PO. W swoich działaniach nie liczą się oni zupełnie z głosem krakowian (12 tys. podpisów zebrane w 4 dni), ani z prawem. Liczy się tylko cel – zabudowanie Zakrzówka.
Pojawia się pytanie. Dlaczego osoby te tak bardzo chcą zniszczyć ten niezwykły teren? Co każe im narażać swoje dobre imię tylko po to, żeby umożliwić zabudowę? Teraz po pojawieniu się gniewosza zabudowa nie będzie możliwa, w zamian pojawią się bardzo duże odszkodowania dla developera. Dlaczego więc działają oni w taki sposób, żeby uszczuplić skarb Krakowa na rzecz developera? Przecież teraz developer będzie chciał, w zamian za do tej pory rolnicze działki, bardzo drogich terenów inwestycyjnych! Kraków za to będzie musiał zapłacić jeżeli będzie chciał stworzyć prawdziwy park na Zakrzówku i ustrzec się od odszkodowań.
Wszyscy zapłacimy za działalność Majchrowskiego i Stawowego.

Tutaj znajdziesz wyniki głosowania za zabudowaniem Zakrzówka. Ci, którzy oddali głos ZA poparli zabudowę Zakrzówka. http://wybory2014zakrzowek.pl/

  Pod koniec marca Rada Dzielnicy VIII podjęła uchwałę skierowaną do prezydenta Krakowa i rady miasta, a dotyczącą utworzenia na Zakrzówku zespołu przyrodniczo krajobrazowego. Inicjatorem uchwały był radny dzielnicy dr Maciej Lewandowski.

  Ogromnie cieszy nas ten głos, gdyż jest on jednoznacznym sygnałem by Zakrzówek był Czytaj dalej... »
  W tę niedzielę wszyscy Polacy podejmą decyzje w najważniejszych wyborach.
  Walcząc od kilku już lat o Zakrzówek spędziliśmy długie godziny i dni w Radzie miasta przysłuchując się dyskusjom radnych, rozmawiając z nimi i przekonując ich do naszych racji. Dzięki temu jesteśmy bardzo dobrze zorientowani, który z radnych zasługuje na powtórny wybór, a który nie. Wiemy, który z nich jest zainteresowany dobrem mieszkańców, a który woli dbać tylko o interesy np.: developerów, nawet jeżeli są sprzeczne z dobrem Krakowa.
    Spotykaliśmy się również z kandydatami na prezydenta miasta i Czytaj dalej... »
  Już w tym tygodniu będziemy oddawać bezpośredni głos na naszych reprezentantów w radzie miasta. Przedstawiamy kilka istotnych faktów pomocnych przy podejmowaniu decyzji na kogo zagłosować.
  Walcząc od kilku już lat o Zakrzówek spędziliśmy długie godziny i dni w Radzie miasta przysłuchując się dyskusjom radnych, rozmawiając z nimi i przekonując ich do naszych racji. Dzięki temu jesteśmy bardzo dobrze zorientowani, który z radnych zasługuje na powtórny wybór, a który nie. Wiemy, który z nich jest zainteresowany dobrem mieszkańców, a który woli dbać tylko o interesy np.: developerów nawet jeżeli są sprzeczne z dobrem Krakowa.
  Zacznijmy jednak od paru zdarzeń które miały miejsce w ostatnim czasie a bezpośrednio wiązały się z tym co może przesądzić o przyszłości Zakrzówka.
  Na jednej z przedwakacyjnych sesji Rady Miasta Krakowa Zastępca Prezydenta Majchrowskiego pan Bujakowski oświadczył, że zaraz po wakacjach zakończą się trwające od ośmiu lat prace nad dwoma planami dla Zakrzówka (plan nr 1 „Zakrzówek” oraz plan nr 2 „ Salezjańska – Zakrzówek”) i że plany te będą poddane pod głosowanie Radzie miasta.
  Minęły nie tylko wakacje, ale i dobiegła końca obecna kadencja Rady Miasta Krakowa a o zakończeniu procedury planów dla Zakrzówka nie tylko że nie było mowy ale nawet woli żeby je skończyć.
  Co gorsze a wręcz skandaliczne, na ostatnich dwóch sesjach Rady Miasta Krakowa, pojawiła się propozycja ze strony prezydenta Majchrowskiego, rozpoczęcia całej procedury od nowa i zakończenia procedury trwającej od 2002 roku. Nowe plany miałyby nie obejmować najbardziej atrakcyjnych terenów i umożliwiać ich zabudowę na bazie wuzetek. (teren istniejącego parku i lasu za zalewem na Zakrzówku)
  Ta propozycja rozpoczęcia od nowa prac planistycznych wzburzyła wielu radnych Krakowa, którzy nie wyrazili zgody na takie działania ze strony Prezydenta Majchrowskiego. Oburzenie tym bardziej zasadne, że nie ma powodów ani przesłanek, które przez okres wakacyjny zmieniłyby w istotny sposób argumentację przemawiającą za tworzeniem po 8 latach prac, nowych planistycznych projektów dla Zakrzówka.
  My również uważamy, że niedopuszczalna i skandaliczną jest próba wycofania się przez Prezydenta Majchrowskiego z działań nad toczącymi się cały czas projektami dla Zakrzówka gdzie plan nr 1 Zakrzówek oraz plan nr 2 Salezjańska – Zakrzówek obejmują swoimi granicami cały obszar Zakrzówka i jest to logiczne i spójne działanie zmierzające do faktycznego uregulowania przestrzennego na całości obszarowej Zakrzówka a nie tylko na jego fragmentach.
  Propozycja Prezydenta Majchrowskiego o pomyśle przystąpienia dla nowych planów dla Zakrzówka pod nazwami park Zakrzówek oraz Św. Jacka – Twardowskiego, tak naprawdę swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje tylko wybrane fragmenty Zakrzówka a do tego rozpoczyna całą procedurę planistyczną od nowa, czyli zwiększa ryzyko że planów przestrzennych dla Zakrzówka nie będzie przez kolejne długie lata.
  Uważamy, że takie działanie ze strony Prezydenta nie ma nic wspólnego z działaniem zmierzającym do faktycznego zbliżenia się do zakończenia prac i unormowania sytuacji na Zakrzówku a wręcz przeciwnie wzmaga chaos i niejasność, który jest wg nas działaniem zamierzonym i celowym.
  Dlatego tak ważne były głosowania Radnych Miasta Krakowa nad propozycjami i pomysłami Prezydenta Majchrowskiego na ostatniej sesji, gdzie Radni pokazywali poprzez głosowanie czy godzą się na manipulacje ze strony Prezydenta czy przeciwnie, wyrażają pełen sprzeciw.
  Poniżej przedstawiamy nazwiska Radnych, którzy nie poparli pomysłu nowych planów dla Zakrzówka i zaczynania całej procedury prac po 8 latach, od nowa. Było to głosowanie nad drukiem nr 1870 – „Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonów. Jacka – Twardowskiego”.
 • Piotr Franaszek
 • Jan Franczyk
 • Mirosław Gilarski
 • Wojciech Hausner
 • Bolesław Kosior
 • Stanisław Maranda
 • Katarzyna Migacz
 • Łukasz Osmenda
 • Włodzimierz Pietrus
 • Józef Pilch
 • Łukasz Słoniowski
 • Marek Stelmachowski
 • Marta Suter
 • Agata Tatara
 • Piotr Wiszniewski
  Ważny jest fakt, że to właśnie Ci Radni konsekwentnie i do ostatniej sesji, udowadniali swoją postawą że dla nich sprawa faktycznej ochrony Zakrzówka jest najważniejsza.
  Ostatnio pojawiły się w prasie i na mieście informacje, że są to osoby, które blokują postęp prac planistycznych na Zakrzówku. Jest to nieprawda!!! Radni Ci są odwiecznymi sprzymierzeńcami utworzenia ogólnodostępnej zieleni na tym terenie.
  Jeszcze raz to dementujemy i apelujemy o bardzo dokładne i rozważne analizowanie wszystkiego tego co wiąże się z ocenami poszczególnych osób.Wielu z wyżej wymienionych radnych, od długich lat prowadzi konsekwentnie działania by ochrona na Zakrzówku faktycznie zaistniała. Rekomendujemy głosowanie właśnie na te osoby. Nie zgadzamy się na pojawiające się pomówienia wobec tych osób.
Tutaj znajdziesz artykuł i plakat szkalujący naszych sprzymierzeńców. artykuł. Przypuszczamy, że są to działania sponsorowane przez developera firmę Gerium. Zamieszanie wokół terenów na Zakrzówku jest bardzo na rękę tej firmie, ponieważ daje szanse, że w zamęcie procedur administracyjnych uda się przemycić zapisy pozwalające na zabudowę chronionych łąk.
  Dlaczego urzędnicy Prezydenta Majchrowskiego twierdzą, że jedyną możliwością jest zabudowanie Zakrzówka? Nie wiemy.
  Co jakiś czas podsuwamy prezydentowi nowe pomysły na wykupienie prywatnych terenów na Zakrzówku. Jednak żadna z propozycji nie zostaje przez urzędników nawet sprawdzona. Od razu dowiadujemy się, że się nie da. Tak było gdy proponowaliśmy pozyskanie części funduszy z Unii Europejskiej na wykup terenów szczególnie cennych przyrodniczo.
  Ostatnio pojawił się pomysł na zamianę prywatnych gruntów na Czytaj dalej... »
    Najświeższe informacje o wczorajszej sesji znajdziesz poniżej.  Wypada tylko dodać, że wszyscy radni, którzy zabrali głos przy pierwszym czytaniu, opowiedzieli się za odrzuceniem prezydenckiego pomysłu rozpoczęcia nowych planów dla Zakrzówka. Liczymy na to, że taką postawę zachowają również na następnej sesji w czasie głosowania. Nie chcielibyśmy żeby powtórzyła się sytuacja z Czytaj dalej... »
    Czy może być tak, że prezydent przytaczając zapisy dokumentów przytacza je wybiórczo i wybiera tylko te, które udowadniają jego tezę? Okazuje się, że w Krakowie jest to możliwe. Wystarczy przeczytać projekty dwóch uchwał, które Prezydent Majchrowski przedłożył pod głosowanie Radzie Miasta na najbliższej środowej sesji. Uchwały dotyczą wszczęcia nowych planów miejscowych dla Zakrzówka i okolic. Tworzenie tych planów ma zastąpić poprzedni plan, którego nie udało się skończyć prezydentowi przez 8 lat. W nowych planach teren Zakrzówka Czytaj dalej... »
    W ostatnim czasie na stronach Urzędu Miasta pojawiła się informacja o zamiarze odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania na Zakrzówku. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony przez prezydenta pod głosowanie przez radę miasta w najbliższym czasie. Jednocześnie prezydent przygotował dwie Czytaj dalej... »
     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem demokracji w samorządzie na konferencję pt.: Czy Krakowian stać na bezpośredniość? Jest ona bezpośrednio związana z planowanym w Krakowie referendum. (wszystkiego na temat referendum możesz dowiedzieć się tutaj, lub tutaj, lub tutaj) Inicjatywa ta jest kolejnym działaniem organizacji obywatelskich Czytaj dalej... »
Zapraszamy Wszystkich na konferencję organizowaną przez Józefa Pilcha przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i Włodzimierza Pietrusa szefa Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK oraz przez organizacje społeczne zajmujące się walką o utrzymanie zagrożonych zabudową terenów zielonych na terenie Krakowa. Temat konferencji nawiązuje bezpośrednio do trzeciego i czwartego pytania referendum, które ma się odbyć przy okazji Czytaj dalej... »

Ruszyła inicjatywa w której celem jest przeprowadzenie ogólno-krakowskiego referendum. Obywatelski Komitet Inicjatywy Referendalnej „Nic o nas bez nas” proponuje poddać pod głosowanie 4 pytania w tym jedno dotyczące zabudowy Zakrzówka. Szczegóły znajdują się tutaj.
A tutaj relacja prasowa z inauguracji działalności komitetu.

Naszym zdaniem jest to niezwykle cenne działanie, którego celem jest wyłonienie rozwiązania akceptowanego przez większość krakowian. Prosimy zatem o poparcie wszelkich działań mających na celu doprowadzenie do obywatelskiego głosowania.

Wszystkie organizacje pozarządowe o jakimkolwiek profilu, które chwaciłyby udzielić poparcia tej inicjatywie proszone są o kontakt pod adresem biuro@zielony.org.pl

Oto wyniki dzisiejszego głosowania nad wprowadzeniem na Zakrzówku zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Tomasz Bobrowski Przeciw
Małgorzata Jantos Przeciw
Wojciech Kozdronkiewicz Czytaj dalej… »
Sesja już wkrótce

Sesja już wkrótce

Już w najbliższą środę o godzinie 10.00 przekonamy się, czy krakowski samorząd dorósł do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, czy też podda się presji zmierzającej do niszczenia Krakowa w imię interesów pojedynczych developerów. Tego dnia Rada Miasta Krakowa odbędzie głosowanie nad ochroną Zakrzówka poprzez Czytaj dalej... »
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wysłał do Radnych Krakowa pismo z pozytywnym uzgodnieniem projektu uchwały ustanawiającej na Zakrzówku zespół przyrodniczo krajobrazowy.  W piśmie czytamy "Uzgadniam projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo krajobrazowego "Zakrzówek". Oznacza to, że nie ma już żadnych przeszkód formalnych aby Rada Miasta mogła przegłosować ostatecznie wprowadzenie ochrony na Zakrzówku. Mamy nadzieje, że stanie się to w czasie najbliższych sesji.

W odpowiedzi na liczne pytania informujemy, że głosowanie to nie odbędzie się na sesji 17 marca.
glosowanie
Dzisiaj po kolejnej burzliwej dyskusji w Radzie Miasta odbyło się głosowanie poprawek do uchwały wprowadzającej na Zakrzówku zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Ku naszej niezwykłej radości wszystkie poprawki zostały odrzucone. Oznacza to, że za kilka tygodni Czytaj dalej... »

Demonstracja przed magistratem

Demonstracja przed magistratem

Dzisiaj rano przed budynkiem magistratu Krakowa odbyła się demonstracja poparcia dla ochrony Zakrzówka. Mięliśmy zielone baloniki i transparent z napisem ZAKRZÓWEK JEST JEDEN, RADNYCH WIELU, WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE. Po przedstawieniu naszych racji i żądań udaliśmy się Czytaj dalej... »
Udało się!! Mamy potwierdzoną informację, że na sesji rady miasta 4 listopada będzie głosowana uchwała w sprawie utworzenia zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego na Zakrzówku.

Sesja Rady Miasta 1 lipca

Sesja Rady Miasta 1 lipca

Jest to dosyć szokująca informacja, bo zanosiło się że znowu nas przestawią na inny termin. Wniosek o wprowadzenie tego tematu na sesję zgłosił nasz główny oponent radny Stawowy. Oznacza to, że przeciwnik szykuje jakiś trik, który ma sprawić by sprawa oczywista stała się mało oczywista. Tym bardziej potrzebny będzie tłum na sali obrad, żeby radni nie mieli wątpliwości jak głosować. Apeluje do Wszystkich gorąco o dwie sprawy:
1.
Przyjdźcie na sesję 4 listopada o godzinie 9.30 do rady miasta, Plac Wszystkich Świętych 1
Przyprowadźcie ze sobą waszych współpracowników, mężów, żony, dzieci, sąsiadów i całą społeczność lokalną. Wasza obecność będzie kluczowa dla wyników głosowań. Prosimy Was gorąco, zwolnijcie się na kilka godzin z pracy i szkół i pojawcie się na sesji.
Żeby się wyróżniać się z tłumu ubierzcie na siebie coś zielonego. Nasz kolor do identyfikacji to ZIELONY. (mało oryginale, ale cóż…)
2.

Odwiedzajcie radnych zwłaszcza tych z PO lub chociaż do nich dzwońcie (PO głosując z dyscypliną partyjną wycofało Zakrzówek z porządku obrad sesji 23 września. Mamy nadzieję, że tym razem dyscypliny nie bedzie). Trzeba ich przekonywać tak usilnie, żeby im się Zakrzówek śnił po nocach. Oddziaływanie na radnych jest bardzo ważne, bo jest istotą demokracji. Pamiętajcie, radni są dla Was a nie Wy dla nich. Dyżury radnych są tutaj
Roześlijcie tą wiadomość i adres naszej strony do wszystkich znajomych i zaproście ich do działania.
TYLKO RAZEM MOŻEMY URATOWAĆ ZAKRZÓWEK!!

Czy tak się stanie zależy od Ciebie

Czy tak się stanie zależy od Ciebie

W dalszym ciągu czekamy na głosowanie Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia na Zakrzówku zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Pierwsze czytanie uchwały odbyło się 1 lipca. Od tego czasu Czytaj dalej... »
    Mimo usilnych starań w środę 23.09.2009 nie odbyło się w Radzie Miasta głosowanie nad uchwałą ustanawiającą na Zakrzówku Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

    Okazało się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała warunkowe uzgodnienie dot. uchwały. To powoduje Czytaj dalej... »
  Mamy potwierdzenie, że w dniu 23 września 2009 r. na sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie i ostatecznie głosowanie nad przyjęciem uchwały ustanawiającej Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy na terenie Zakrzówka. Czytaj dalej... »
    Wczoraj w czasie sesji Rady Miasta grupa radnych chciała ochronić Zakrzówek wprowadzając tam zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Decyzja w tej sprawie została przesunięta na okres powakacyjny. Jednak 14 radnych chciało odrzucić tę uchwałę od razu, czyli głosowało PRZECIWKO OCHRONIE ZAKRZÓWKA. Oto oni:
 • Jakub Bator (PO),
 • Tomasz Bobrowski (PO),
 • Jerzy Fedorowicz (PO),
 • Bartłomiej Garda (PO),
 • Władysław Harasimowicz (PO),
 • Bartłomiej Kocurek (PO),
 • Bogusław Kośmider (PO),
 • Łukasz Osmenda (PO),
 • Jerzy Połomski (PO),
 • Grzegorz Stawowy (PO),
 • Paweł Sularz (usunięty z PO),
 • Zygmunt Włodarczyk (niezależny),
 • Jerzy Woźniakiewicz (PO)
 • Paweł Zorski (PO).
  Wniosek o odrzucenie projektu ochrony Zakrzówka zgłosił radny Grzegorz Stawowy, który jeszcze miesiąc temu (podobnie jak radny Kośmider z VIII Dzielnicy) głosował za rekomendacją Zakrzówka do sieci Natura2000.