Nasza akcja znajduje szerokie poparcie wśród mieszkańców Krakowa.
APEL O OCHRONĘ ZAKRZÓWKA
We wrześniu 2008 wystosowaliśmy apel do władz Krakowa o ochronę Zakrzówka przed zabudową. W ciągu czterech wrześniowych niedziel zebraliśmy  ponad 10 tysięcy podpisów pod tym apelem. Oprócz tego uzyskaliśmy ponad 2  tysiące podpisów poprzez stronę internetową. Dodatkowo oficjalnymi pismami naszą inicjatywę poparło siedem zarządów dużych krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, reprezentujących 40 tysięcy mieszkańców, a także kilka organizacji pozarządowych. Dane te świadczą o skali zainteresowania Krakowian problemem.
WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Po opublikowaniu projektu planu zagospodarowania stworzonego przez Biuro Planowania Miasta złożyliśmy wnioski o zmianę tego projektu. Pod wnioskami tymi podpisało się ponad 800 osób. Podpisy zbieraliśmy tylko 1 dzień. Dzięki tym wnioskom wprowadzenie planu zostało odroczone do czasu podjęcia decyzji o wprowadzeniu Natury 2000 na obszarze Zakrzówka. Załącznikiem do wniosków był SPOŁECZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA ZAKRZÓWKA

Komentarze są wyłączone.